BHP SOLAR

Nadzór i doradztwo BHP
Firma SOLAR proponuje kompleksową obsługę w pełnieniu zadań służby bhp na terenie zakładu pracy klienta zgodnie z...
Ocena ryzyka zawodowego
Przeprowadzanie i dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy.
Szkolenia BHP
Organizujemy i przeprowadzamy profesjonalne szkolenia pierwsza pomoc. Warszawa i okolice to obszar, na którym najczęściej odbywają się nasze kursy.

Nadzór i doradztwo BHP

Firma SOLAR proponuje kompleksową obsługę w pełnieniu zadań służby bhp na terenie zakładu pracy klienta zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.). Świadczymy usługi na terenie miasta Warszawa i okolic.

więcej >>

Ocena ryzyka zawodowego

Przeprowadzanie i dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Artykuł 226 Kodeksu Pracy stanowi, iż pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko...

więcej>>

Szkolenia BHP

Organizujemy i przeprowadzamy profesjonalne szkolenia pierwsza pomoc. Warszawa i okolice to obszar, na którym najczęściej odbywają się nasze kursy. Programy szkoleń przygotowywane są pod kątem określonych grup zawodowych. Każdy z programów ma na względzie charakterystykę pracy kursantów. Nasi wykładowcy to...

więcej>>

Kombinezon Chemiczny - BHPSzkolenia BHP Solar

 

Podejmując pracę w nowym miejscu każdy musi obowiązkowo przejść szkolenie BHP. Nie ważne ile ma lat przepracowanych w zawodzie i na ilu takich szkoleniach już był, ponieważ według polskiego prawa to pracodawca w czasie trwania pracy jest odpowiedzialny za zdrowie, a także życie swoich pracowników. I w tym właśnie celu potrzebne są szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, aby sami pracownicy wiedzieli co mogą, a czego nie powinni robić, aby nie narażać się na wypadek w pracy. Warto wiedzieć, że szkolenia BHP to jedyna obligatoryjne szkolenia na jakie musi pójść nowy pracownik.

 


Obowiązki pracodawcy

Pracodawca zawsze ma obowiązek przeszkolić nowego pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zanim nowy pracownik w ogóle przystąpi do pracy. Jest on również zobligowany do organizowania szkoleń okresowych w czasie trwania umowy o pracę. Obowiązki szkoleniowe wynikają z tego, że to pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne miejsce do wykonywania pracy. Dlatego też żaden pracownik nie może przystąpić do wykonywania jej przed otrzymaniem stosownego szkolenia.

 


Dlaczego trzeba szkolić pracowników z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy?

 


Każde szkolenie ma swój konkretny cel. Szkolenia z zakresu BHP maja uświadomić pracownikowi jakie warunki BHP obowiązują go na jego stanowisku pracy oraz w całym przedsiębiorstwie. Jeśli sam pracownik zadba o to, aby był bezpieczny w pracy będzie o wiele mniej wypadków czy zagrożeń wynikających z niewiedzy lub działania wbrew zasadom.

 


Takie szkolenie powinno obejmować zagadnienia takie jak:

 

 • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz na stanowisku,
 • odpowiedzialność i kary za nieprzestrzeganie zasad BHP,
 • wykonywanie pracy w sposób bezpieczny,
 • środki i działania zapobiegawcze,
 • postępowanie w razie awarii sprzętu,
 • udzielenie pierwszej pomocy,
 • czynniki środowiska pracy, zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz zdrowia w miejscu pracy.

 


Jakie szkolenie BHP wybrać?Przede wszystkim szukając szkoleń trzeba zdać się na doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie. Firmy z Warszawy mogą skorzystać ze szkoleń BHP Warszawa oferowanych przez BHPsolar.pl. Zakład pracy może też mieć bhp owca na etacie. Ale zwykle nie jest to potrzebne i chętnie do prowadzenia szkoleń zatrudniane są firmy zewnętrzne jak Solar.


Ochraniacz Słuchu - BHPRodzaje szkoleń BHP


Pierwsze szkolenie jakie musi przejść nowy pracownik to szkolenie wstępne przeprowadzane przed dopuszczeniem pracownika do miejsca pracy. Jedynie w wypadku gdy pracownik podpisuje nową umowę o pracę na tym samym stanowisku z tym samym pracodawcą nie jest konieczne przeprowadzanie takiego szkolenia. Szkolenie wstępne składa się z dwóch części:

 

 • instruktarz ogólny – ma na celu zapoznanie pracownika z zasadami BHP zawartymi w kodeksie pracy, zasadami BHP wewnątrzzakładowymi oraz instruktarzem jak udzielić pierwszej pomocy.

 

 • instruktarz stanowiskowy – ma na celu zapoznanie pracownika z zasadami BHP obowiązującymi na stanowisku pracy. Taki instruktarz jest obowiązkowy dla osób zatrudnianych na stanowisku robotniczym, stanowisku gdzie występuje narażanie na oddziaływanie czynników uciążliwych, szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz uczniowie i studenci na praktykach zawodowych.

 


Drugi rodzaj szkolenia to szkolenie okresowe, które przeprowadza się raz na 3 lata dla pracowników na stanowiskach robotniczych albo raz na 6 lat dla pracowników na stanowiskach biurowych. Ma ono na celu uaktualnienie wiedzy o zasadach BHP.

Pracownik w Kasku Ochronnym - BHPSzkolenia BHP

Szkolenia BHP to zdaniem wielu pracowników najnudniejsze szkolenia w ich karierze. Jednak wcale nie muszą takie być, a poza tym dzięki wiedzy wyniesionej z takiego szkolenia można być w stanie pomóc poszkodowanemu w wypadku nie tylko w miejscu pracy, a nawet na ulicy. Jednak szkolenia z zakresu BHP są obowiązkowe i czy wydaje nam się to potrzebne czy też nie każdy nowy pracownik przejść je musi. Nawet jeśli nie jest to jego pierwsza praca, ponieważ dopiero po szkoleniu z BHP pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie jego obowiązków zawodowych.


Co mówi prawo o BHP?


Po pierwsze zasady BHP uwzględnia Kodeks Pracy, ale jest też Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP z dnia 26 września 1997 roku albo Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 roku, które mówi o szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Do sprawdzania czy zasady te wprowadzono i są przestrzegane w każdym przedsiębiorstwie powołana została Państwowa Inspekcja Pracy, która ma prawo kontrolować każdą jednostkę i sprawdzać czy wprowadziła ona zasady z Kodeku i obu Rozporządzeń.


Szkolenie BHPSzkolenia BHP Warszawa prowadzi między innymi firma bhpsolar.pl, która zapewnia profesjonalnych szkoleniowców z wymaganymi przez prawo kwalifikacjami do prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie szkolenie może przeprowadzić też pracodawca, ale musi mieć wymagane kwalifikacje. Dlatego też zwykle przeprowadzenie szkolenia z BHP jest zamawiane w firmie zewnętrznej.

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy powinno odbyć się w godzinach pracy zakładu pracy. Jeśli tak się nie stanie pracownik ma prawo do odebrania dodatkowego wynagrodzenia według nadgodzin albo godzin wolnych.

Trzy podstawowe szkolenia

Wbrew pozorom nie ma jednego rodzaju szkolenia z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a można wyróżnić trzy:

 1. Szkolenie wstępne.
 2. Instruktaż stanowiskowy.
 3. Szkolenie okresowe.


Praca Zgodna z BHP - Szkolenia BHPSzkolenie wstępne jest obligatoryjne dla każdego nowego pracownika w zakładzie pracy i jest jego zaliczenie jest warunkiem koniecznym, aby móc przystąpić do pracy. W praktyce na tym szkoleniu poruszane są ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają po prostu z przepisów Kodeksu pracy czy regulaminu zakładu pracy.


Na szkoleniu wstępnym omawia się tematy takie jak:

 

 

 • Zasady poruszania się na terenie pracy. 
 • Zasady przydziału odzieży roboczej, obuwia. 
 • Porządek i czystość w miejscu pracy.
 • Pierwsza pomoc.
 • Postępowanie w razie wypadku. 
 • Zasady ochrony przeciwpożarowej.


Instruktaż stanowiskowy omawia zasady pracy na konkretnym stanowisku, przy którym pracownik będzie wykonywał swoją pracę. Powinien omawiać czynniki szkodliwe dla zdrowia, niebezpieczne czy po prostu uciążliwe. Potrzebny jest on nie tylko nowym pracownikom, ale również kiedy zmienia się struktura techniczno – organizacyjna w firmie, na przykład wprowadza się do użytku nowe maszyny i urządzenia. Również przy zmianie stanowiska pracy w obrębie jednej jednostki takie szkolenie jest potrzebne.

Ostatni rodzaj szkoleń to szkolenia okresowe. Raz na 3 lata obowiązkowo takie szkolenie przechodzą pracownicy roboczy. Z kolei pracownicy biurowi muszą je odbyć raz na 6 lat. Tak samo jak pracownicy służby BHP czy inżynieryjno - techniczni.

KONTAKT

SOLAR

ul. Twórcza 66G lok. 1

03-289 Warszawa

Tel. +48 604 919 013

solar.wp@gmail.com

www.bhpsolar.pl

Gdzie jesteśmy: