Nadzór i doradztwo P.POŻ.

Doradztwo z zakresu przepisów ochrony ppoż.:
  • ocena zabezpieczeń obiektu pod względem ppoż. w odniesieniu do obowiązujących przepisów;
  • kontrola poprawności merytorycznej wewnętrznych zarządzeń dotyczących warunków bezpieczeństwa pożarowego;
  • kontrola przestrzegania zarządzeń dotyczących warunków bezpieczeństwa pożarowego i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
  • kontrola stanu drożności i prawidłowości oznakowania dróg ewakuacyjnych.

Sprzęt gaśniczy:
  • kontrola ilości i poprawności rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego;
  • przegląd stanu technicznego podręcznego sprzętu gaśniczego wraz z przedłużeniem terminu ważności (z wyłączeniem remontów i konserwacji).

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego:
  • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

KONTAKT

SOLAR

ul. Twórcza 66G lok. 1

03-289 Warszawa

Tel. +48 604 919 013

solar.wp@gmail.com

www.bhpsolar.pl

Gdzie jesteśmy: