Szkolenia BHP i P.POŻ


Firma SOLAR organizuje i przeprowadza następujące szkolenia:

I. Szkolenia BHP:

 • wstępne,
 • okresowe dla:
  • pracodawców
  • osób kierujących pracownikami,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • stanowisk inżynieryjno-technicznych,
  • stanowisk robotniczych.
Zakres tematyczny poszczególnych rodzajów szkoleń jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

II. Szkolenia P.POŻ.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej obejmują między innymi następującą tematykę:
warunki ochrony przeciwpożarowej, stosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego, sposoby postępowania na wypadek pożaru, organizacja i warunki ewakuacji.
Dedykowane są w szczególności dla pracowników wyznaczonych w firmie do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

KONTAKT

SOLAR

ul. Twórcza 66G lok. 1

03-289 Warszawa

Tel. +48 604 919 013

solar.wp@gmail.com

www.bhpsolar.pl

Gdzie jesteśmy: