BHP Solar

Szkolenia okresowe BHP, obsługa i kursy BHP dla firm w Warszawie - szkolenia z pierwszej pomocy

Firma SOLAR z Warszawy oferuje kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz szkoleń z zakreSzkolenia okresowe BHP i obsługa BHP dla firm i kursy w Warszawie - przykładowy pracowniksu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zapraszamy na szkolenia i kursy okresowe z zakresu BHP oraz obsługi BHP dla firm

Zlecenia są realizowane przez specjalistów z zakresu bhp, ppoż. oraz ratownictwa medycznego posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe oraz przygotowanie merytoryczne potwierdzone wieloletnim doświadczeniem w branży.

Usługi realizowane przez firmę SOLAR mogą stanowić formę jednorazowych zleceń, bądź miesięczną obsługę na podstawie umowy z Klientem.

 

 

Usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej obejmują m.in.:

 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.;
 • przeprowadzanie kompleksowych i doraźnych przeglądów stanu bhp i ppoż. obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy;
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych bhp;
 • pomoc merytoryczna w opracowywaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bhp i ppoż.;
 • wykonywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 • przeprowadzanie postępowań powypadkowych
 • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • opracowywanie regulaminów i instrukcji bhp ogólnych/stanowiskowych;
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez obowiązujące przepisy z zakresu bhp;
 • pomoc w wykonywaniu badań środowiskowych oraz badań lekarskich dla pracowników
 • pomoc w zakresie zapewnienia pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej;
 • prowadzenie szkoleń praktycznych z zakresu pierwszej pomocy;
 • ponadto wszystkie czynności wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), wchodzące w zakres obowiązków służb bhp.

KONTAKT

SOLAR

ul. Twórcza 66G lok. 1

03-289 Warszawa

Tel. +48 604 919 013

solar.wp@gmail.com

www.bhpsolar.pl

Gdzie jesteśmy: