Szkolenia Pierwsza Pomoc

Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy każdy pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. W związku z tym oferujemy szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, które umożliwiają pracodawcom spełnić ten obowiązek. Zapraszamy na szkolenia w Warszawie.

Podczas szkoleń prowadzone są praktyczne ćwiczenia na fantomach oraz instruktaż używania automatycznego defibrylatora AED.

Podczas szkolenie z pierwszej pomocy

Prowadzimy także obsługę BHP dla firm w Warszawie.

Szkolenia obejmują tematykę dotyczącą:

 • Aspektów prawnych pierwszej pomocy
 • Oceny sytuacji i zabezpieczenia miejsca zdarzenia
 • Ocenę stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych
 • Wezwanie pomocy
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • Omdlenia, atak serca, padaczka
 • Zakrztuszenia
 • Ewakuacja
 • Krwotoki
 • Rany i oparzenia
 • Urazy kostno – stawowe

Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie w zależności od liczby zgłoszonych osób.